Rekonštrukcia tváre


01 / pacient s rozsiahlym defektom v tvárovej a čeľustnej oblasti


02/ pre obnovu boli použité 4 rôzne zdroje anatomických dát


03 / výslednému modelu implantátu predchádzalo niekoľko vývojových etáp


04 / pacient je v súčasnej dobe po najnáročnejšie operácii, 3 následné zásahy sú naplánované na dokončenie reštaurovania
 


Tolstého 3, Košice
Slovenská republika

tel.: +421 949 203 082
e-mail: info@ceit-ke.sk

© 2000 - 2018